Konferencja projektu
26-27.10.2023 r.
26-27 października 2023 w Istebnej i Koniakowie

Zapraszamy na konferencję projektu Woolume

Zapraszamy w Beskidy do udziału w konferencji Woolume. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące zagospodarowania wełny owczej oraz aspektów kulturowych i środowiskowych związanych z  gospodarką pasterską. W trakcie konferencji zostaną przedstawione różne inicjatywy podejmowane w celu lepszego wykorzystania wełny, a także zostaną zaprezentowane osiągnięcia projektu Woolume. W konferencji wezmą udział przedstawiciele partnerów projektu z Norwegii oraz pasjonaci wełny i wytwarzania wyrobów wełnianych z kraju i zagranicy.

Konferencja odbędzie się w malowniczym zakątku Beskidu Śląskiego w otoczeniu pięknej przyrody i górskich krajobrazów,  w rejonie znanym z kultywowania tradycyjnego rękodzieła i wytwarzania sławnych koronek, a także bogatej i ciągle pielęgnowanej tradycji pasterskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane tematyką konferencji, w szczególności hodowców owiec, producentów wyrobów wełnianych, przedstawicieli ośrodków naukowych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

Ramowy program konferencji:

Czwartek 26 październik 2023

9.30-9.45 Przywitanie uczestników
9.45-11.00 Sesja wykładowa – wełna
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 Sesja – projekt Woolume
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00 Sesja wykładowa – Owce, pasterstwo, aspekty kulturowe
16.00-16.30 Przerwa kawowa
16.30-18.00 Warsztaty rękodzielnicze – koronki
19.00 Kolacja

Piątek 27 październik 2023

9.00-10.30 – Sesja wykładowa – zastosowanie i przetwórstwo wełny
10.30-11.00 – Przerwa kawowa
11.00-12.30 – Sesja wykładowa – zastosowanie i przetwórstwo wełny
12.30-13.30 – Przerwa obiadowa
14.00-17.00 – Warsztaty w Centrum Pasterskim w Koniakowie

Miejsce konferencji:
Istebna – Centrum Szkoleniowo- Wypoczynkowe Halniak

Udział w konferencji jest nieodpłatny, organizatorzy pokrywają koszty udziału w sesjach wykładowych, warsztatowych oraz koszty posiłków. Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i noclegów.

Duration of the project: September 1, 2020 – August 31, 2023.

Informacje o projekcie Woolume

Zespół projektowy składa się z ekspertów ds. badań, materiałowych i środowiskowych, ekspertów z zakresu edukacji i biznesu, wszystkich specjalizujących się w zagadnieniach związanych z wełną, jej właściwościami, jak również z ekspertów z zakresu maksymalizacji zasobów, budowania łańcuchów wartości, i rozpowszechniania wiedzy.

Oprócz aspektów praktycznych badań prowadzonych na wełnie i w obszarze środowiska, podejście teoretyczne będzie miało na celu zmianę dyskursu na temat tego, jak wykorzystanie zasobów wpływa na bardziej zrównoważoną przyszłość. Zespół ma również dostęp do międzynarodowej grupy ekspertów z dziedzin ważnych dla projektu, z potencjałem oddziaływania poza Norwegią i Polską.

U podstaw projektu leżą ponadto cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Projekt Woolume dąży do powstania dobrych praktyk w celu zwiększenia bioróżnorodności i sekwestracji dwutlenku węgla, a także korzyści ekonomicznych, w regionie rolniczym o niskich dochodach. 

Konsorcja
0
Work Sessions
0
Happy Sheeps
0
Międzynarodowe konsorcjum realizujące porjekt wykorzystuje badania, edukację i biznes w uzupełniającym się trójkącie,
w którym uzupełniające się kompetencje są kluczem do sukcesu projektu.

Podmioty konsorcjum

Aktualności

Postępy w realizacji

Otrzymaliśmy pierwsze materiały testowe do badań użytkowych – tkaniny z przędz dywanowych oraz materiały wykonane techniką tuftingu.

Referat „Wprowadzanie do obiegu surowcowego produktów ubocznych działalności wytwórczej – przypadek wełny owiec ras górskich” został zaprezentowany podczas konferencji Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne

Projekt Woolume zaprezentowany podczas Baltic Wool Conference 2021 odbywającej się w dniach 7-9.10.2021. Zaprezentowano temat Woolume – Polish sheep wool for improved resource utilisation and

Media

Galeria zdjęć

Woolume

Okres realizacji projektu:
1 września 2020 – 31 sierpnia 2023.
 

W ramach projektu przeprowadzone zostanie mapowanie możliwości oraz zrozumienie i dalszy rozwój produktów wytworzonych z surowców naturalnych.

Z wełny wytworzone i zbadane zostaną materiały absorbujące dźwięk do zastosowań w izolacjach akustycznych wnętrz, jak również materiały służące poprawie właściwości gleby.

Kontakt

Prof. Jan Broda
Kierownik projektu,
lider konsorcjum
 

e-mail: jbroda@ath.bielsko.pl 
Uniwersytet Bielsko-Bialski
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland 

Copyright 2020 © Woolume. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Klauzula informacyjna.