Okres realizacji projektu: 1 września 2020 – 31 kwietnia 2024

W jaki sposób zmaksymalizować zyski ?

Z niewykorzystanych dotychczas zasobów naturalnych, takich jak wełna z odległych regionów górskich? Jak wykorzystać ten surowiec w lokalnych zrównoważonych systemach innowacji przemysłowych aby możliwy był wysoki zwrot inwestycji i zaistnienie zoptymalizowanej nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym?

W ramach projektu przeprowadzone zostanie mapowanie możliwości oraz zrozumienie i dalszy rozwój produktów wytworzonych z surowców naturalnych. Z wełny wytworzone i zbadane zostaną materiały absorbujące dźwięk do zastosowań w izolacjach akustycznych wnętrz, jak również materiały służące poprawie właściwości gleby. Nasze badania wpłyną na zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów naturalnych, włókien wełny. 

Duration of the project: September 1, 2020 – April 30, 2024.

Informacje o projekcie Woolume

Zespół projektowy składa się z ekspertów ds. badań, materiałowych i środowiskowych, ekspertów z zakresu edukacji i biznesu, wszystkich specjalizujących się w zagadnieniach związanych z wełną, jej właściwościami, jak również z ekspertów z zakresu maksymalizacji zasobów, budowania łańcuchów wartości, i rozpowszechniania wiedzy.

Oprócz aspektów praktycznych badań prowadzonych na wełnie i w obszarze środowiska, podejście teoretyczne będzie miało na celu zmianę dyskursu na temat tego, jak wykorzystanie zasobów wpływa na bardziej zrównoważoną przyszłość. Zespół ma również dostęp do międzynarodowej grupy ekspertów z dziedzin ważnych dla projektu, z potencjałem oddziaływania poza Norwegią i Polską.

U podstaw projektu leżą ponadto cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Projekt Woolume dąży do powstania dobrych praktyk w celu zwiększenia bioróżnorodności i sekwestracji dwutlenku węgla, a także korzyści ekonomicznych, w regionie rolniczym o niskich dochodach. 

Konsorcja
0
Work Sessions
0
Happy Sheeps
0
Międzynarodowe konsorcjum realizujące porjekt wykorzystuje badania, edukację i biznes w uzupełniającym się trójkącie,
w którym uzupełniające się kompetencje są kluczem do sukcesu projektu.

Podmioty konsorcjum

Aktualności

Postępy w realizacji

Otrzymaliśmy pierwsze materiały testowe do badań użytkowych – tkaniny z przędz dywanowych oraz materiały wykonane techniką tuftingu.

Referat „Wprowadzanie do obiegu surowcowego produktów ubocznych działalności wytwórczej – przypadek wełny owiec ras górskich” został zaprezentowany podczas konferencji Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne

Projekt Woolume zaprezentowany podczas Baltic Wool Conference 2021 odbywającej się w dniach 7-9.10.2021. Zaprezentowano temat Woolume – Polish sheep wool for improved resource utilisation and

Newsletter 3/2023

Newsletter 2/2023

Pobierz PDF

Newsletter 4/2022

Newsletter 3/2022

Newsletter 2/2022

Newsletter 1/2022

Newsletter 4/2021

Newsletter 3/2021

Newsletter 2/2021

Newsletter 1/2021

Media

Galeria zdjęć

Woolume

Okres realizacji projektu:
1 września 2020 – 30 kwietnia 2024.
 

W ramach projektu przeprowadzone zostanie mapowanie możliwości oraz zrozumienie i dalszy rozwój produktów wytworzonych z surowców naturalnych.

Z wełny wytworzone i zbadane zostaną materiały absorbujące dźwięk do zastosowań w izolacjach akustycznych wnętrz, jak również materiały służące poprawie właściwości gleby.

Kontakt

Prof. Jan Broda
Kierownik projektu,
lider konsorcjum
 

e-mail: jbroda@ath.bielsko.pl 
Uniwersytet Bielsko-Bialski
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland 

Copyright 2020 © Woolume. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Klauzula informacyjna.